מרפאת עידנים - קוד לגוגל אנליטיקס וכותרת פלאש כחולהקוד גוגל אנליטיק:

<script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-25591053-1']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>
 
 
 
קוד עיצוב צבע כחול לשני צידי כותרת הפלאש של הקטנטים
 
<style type="text/css">
#WebsiteDesign-MainDiv {
background-image: url("/image/users/159251/ftp/my_files/Idanim/KtantanimPageWebBg.jpg?id=10273221") !important;
background-repeat: repeat-x!important;
}style>